Beställa fjärrlån

Det innebär att du själv kan göra dina beställningar genom att fylla i formulär för fjärrlån. Det finns ett formulär för böcker och ett formulär för artiklar. Beställningsformulären hittar du på sidan Fjärrlån där du även kan läsa mer om vad som gäller för fjärrlånebeställningar.

Välkommen med dina beställningar.