Borås boostar Rwanda

Den svenska delen av projektet leds av Veronica Trépagny, internationell koordinator på Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan. Hon är entusiastisk inför samarbetet.

– Det är ett stort åtagande som sträcker sig över fem år, och vi ser nu över detaljerna i det vi ska göra, säger hon. Klart är att två anställda på biblioteket i Rwanda ska komma till Borås som doktorander, och att vi ska utbilda sex masterstudenter i huvudsak på plats i Rwanda. Utbildningen görs till största delen på distans, förutom något besök i Sverige och så kommer lärare härifrån att resa dit i vissa perioder.

Kompetensen och resurserna på universitetsbiblioteket vid National University of Rwanda är redan nu förhållandevis höga, med exempelvis ett datalab och ett stort antal elektroniska resurser.

– Men en kompetenshöjning kan leda till att personalens självbild stärks, och kanske även att andras förväntningar på biblioteket förändras. Vi vill att biblioteket ska bli en bättre resurs för forskare och studenter, eftersom ett starkare forskningsbibliotek också är bra för forskningskompetensen.

Tanken är att Rwanda på sikt inte ska vara beroende av hjälp utifrån, utan att egna kompetenser ska utvecklas. Därför finns en förhoppning om att projektet även ska bidra till uppbyggandet av ämnet biblioteks- och informationsvetenskap i Rwanda.

När lärare från Högskolan i Borås är på plats i Rwanda för att undervisa masterstudenterna kommer hela bibliotekspersonalen att erbjudas kortkurser. Exakt vilka kurser som behövs är ännu inte bestämt, men det kan handla om sådant som informationsförmedling, hur man kan utnyttja digitaliseringen och hur biblioteket kan samarbeta med institutionerna på universitetet.

Projektet ingår i ett omfattande Sidaprogram som redan har pågått i två femårsperioder och där flera svenska akademiska institutioner medverkar. Det var genom biblioteket på Blekinge Tekniska Högskola, som tidigare har deltagit i projektet, som Bibliotekshögskolan i Borås blev kontaktade om samarbetet. National University of Rwanda har under de tidigare projektperioderna byggt upp kompetens för egna masterutbildningar, och därmed har behoven av, och kraven på, ett välfungerande universitetsbibliotek ökat.

Att delta i det här projektet är gynnsamt även för Högskolan i Borås, säger Veronica Trépagny.

Seminarium om samarbetet idag kl. 14:30!
Anna Stockman, bibliotekarie på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) berättar tillsammans med Veronica Trépagny om sina erfarenheter av samarbetet med biblioteket på National University of Rwanda (nu University of Rwanda).
Läs mer i kalendariet!

– Till exempel ger det oss vidgade vyer och inblick i vad som händer inom vårt område även i andra länder, säger hon. Detta kan bidra till att bredda vår utbildning och forskning. Och som internationell koordinator hoppas jag förstås att det ska inspirera fler av våra studenter att söka sig utomlands, för sådant är mycket berikande!

 

Text och foto: Lena M Fredriksson