Boråsstudenter bakom konferens om hållbar utveckling

Tillsammans med Universitat de Barcelona står Boråsstudenterna bakom årets konferens. Den var öppen för studenter och andra branschaktiva från hela världen. De studenter som deltog gavs möjlighet att presentera studier för konferensens övriga deltagare. Förutom andra studenter, bestod publiken av välrenommerade forskare som gav föreläsarna feedback och råd.

–­ Att det är studenter som anordnar konferensen, och att det dessutom är ett samarbete mellan flera olika lärosäten, är något som är helt unikt. Jag hoppas att fler kan inspireras av det, säger Maria Wickenberg som är en av studenterna från Högskolan i Borås som ingick i projektgruppen tillsammans med bland andra Sofia Lundgren.

– Vi är jättenöjda med konferensen så här efteråt och många har tackat oss personligen. De har sagt att det är en av de bättre konferenserna de varit på, förklarar Sofia Lundgren.

– Med omkring 250 deltagare från hela världen fick vi ett intressant perspektiv på hållbar utveckling. Det är ett stort engagemang kring dessa frågor men man ser det på olika sätt i världens länder. För södra Europa handlar det mest om miljö och ekonomi, medan vi i Norden även tar hänsyn till sociala aspekter, bland annat i utbildningar. Något som också var väldigt intressant var att se hur våra sponsorer arbetar med hållbar utveckling.

När de berättar om arbetet med konferensen blir det tydligt hur mycket studenterna får ut av att delta. Inte bara nya kontakter, kulturella möten och utbytet i de faktiska ämneskunskaperna – utan också de erfarenheter det ger att vara med och arrangera ett stort symposium med allt vad det innebär. Studenterna jobbar med alltifrån vetenskapligt innehåll, till marknadsföring, lokalbokning och att skaffa sponsorer – erfarenheter som är bra att ha i ett kommande arbetsliv, menar Alen Doracic, universitetsadjunkt på Bibliotekshögskolan.

– Det har varit fantastiskt! Både innehållsmässigt, men också socialt. Det är otroligt givande att utbyta erfarenheter och ta del av alla olika perspektiv.

Studenterna från Bibliotekshögksolan hade till uppgift att arrangera en konferens för 250 delegater från 32 nationer. En uppgift man klarat med bravur, då deltagarna tycks vara nöjda.

– Vi har inte hunnit sammanställa det hela ordentligt ännu, men har ändå tjuvkikat lite och det ser ut att vara många höga betyg. Studenterna kan känna sig stolta över vad man har presterat och jag tror att de kommer se tillbaka gott på konferensen och förhoppningsvis ta med sig av allt det de lärt sig ut i yrkeslivet.

Tema hållbar utveckling

BOBCATSSS har getts årligen sedan 1993, och varje år fokuserar konferensen på ett nytt tema. 2014 är det hållbar utveckling inom informationshantering och bibliotek som står på agendan. Studenterna som vill skicka in ett bidrag har fått välja på ett antal olika underteman, som behandlar olika aspekter av information och informationshantering samt hur man kan förstå och påverka människors beteenden i relation till hållbarhet.

Prorektor Martin Hellström och Birgitta Påhlsson, som samordnar högskolans arbete med hållbarhetsfrågor, närvarade vid konferensen för att stötta studenterna och visa vilken stor betydelse konferensen har.

– Det här är ett fantastiskt initiativ; våra studenter är både engagerade och drivkraftiga. Högskolan i Borås har som uttalat mål att arbeta med hållbar utveckling. Att vi är miljöcertifierade är en del i det, men det är också viktigt att ta ett helhetsgrepp och ta med andra delar av den hållbara utvecklingen – precis som man gör här, säger Martin Hellström.

– Vi har som mål att vi som högskola ska förhålla oss till hållbarhetsfrågor inom grundutbildningen. Men en ständig utmaning är att synliggöra och bidra till lösningar i dessa frågor; att fylla hållbarhetsbegreppet med innehåll och problematisera utifrån vetenskaplig kunskap, det är så mycket mer än att bara ”förhålla sig”

Text: Externa relationer, Högskolan i Borås

Foto: Andreu Sulé Duesa (gruppbild)

BOBCATSSS 2014
BOBCATSSS är en konferens inom biblioteks- och informationsvetenskap, som ges av studenter för studenter. De senaste åren har anordnandet skett i samarbete mellan två lärosäten. Målgruppen är, förutom studenter, även bibliotekarier, informationsspecialister, forskare och lärare inom biblioteks- och informationsvetenskap. Konferensen har getts årligen sedan 1993 och sker inom ramarna för EUCLID (European Association for Library and Information Education and Research).


Klicka här för att få mer information på BOBCATSSS egen webbsida.

Konferensen har flertalet sponsorer, varav flera är från Sverige.
Läs mer om BOBCATSSS sponsorer här.

Bilder från konferensen hittar du på Bobcatsss facebook-sida.
https://www.facebook.com/Bobcatsss