De ska få dig att leva hälsosammare

Målet är att det ska finnas en hälsoinspiratör på varje institution/enhet. Gruppen arbetar på uppdrag av rektor och ska sträva efter att ge ett hälsoperspektiv på olika frågeställningar. Hälsoinspiratörerna är ett komplement till det redan pågående arbetsmiljöarbetet.

Här ger några av dem själva sin bild av hur de ska ta sig an sitt uppdrag.

Anna Kängström, universitetsadjunkt vid Institutionen för vårdvetenskap:

– Jag hoppas kunna inspirera mina kollegor genom att informera vad som erbjuds på HB vad det gäller en hälsosammare livsstil. Allt är i sin linda men jag har gjort en undersökning via mail till mina kollegor om vad det finns för önskemål när det gäller att få en hälsosammare livsstil men också hälsosammare arbetsmiljö. Jag fick god respons på detta och tog med dessa önskemål till vår grupp. Jag vill också kunna uppmuntra till regelbunden träning. Jag har därför sedan en tid tillbaka varit ledare för cirkelträning för kollegor och gör detta regelbundet en gång i veckan före arbetstid. Målet är att dessa pass utökas och kan bli fler gånger i veckan. Att hålla information om vad som händer på HB kopplat till hälsosammare livsstil känner jag också som viktig, antingen via mail eller genom att ha någon plats i personalrummet som kollegorna kan läsa på.

Lena Wadell, bibliotekarie, Bibliotek & läranderesurser

– Att erbjuda träningstillfällen som gruppträning uppe på vårt gym. Peppa kollegorna till att börja träna, äta mer hälsosamt och förhoppningsvis entusiasmera på ett positivt sätt och bidra till att de börjar tänka på vad som är hälsosamt. Allt startar alltid med en tanke men det måste också få ta tid att ändra sina vanor. Förhoppningsvis går det också att påverka ledningen till att göra det möjligt med mer hälsosammare alternativ till tårtor och godis vid tillställningar samt erbjuda personalen att få träna på arbetstid

Liisa Falk, personalhandläggare, personalavdelningen

– Jag tror att var och en själv måste hitta former för detta som passar in i den egna vardagen. Min roll kan vara att komma med tips och idéer på hur man skulle kunna göra och även vara den som kan sammanföra kollegor som vill komma igång. Det blir mycket roligare om man gör saker tillsammans. En självklar del i detta ser jag som att föregå med gott exempel. Jag vill också, tillsammans med övriga hälsoinspiratörer, belysa hälsoperspektivet på arbetsplatsen så att vi har valmöjligheter och förutsättningar för en hälsosam livsstil. Mår vi bra tror jag också att vi har roligare på jobbet!

De andra Hälsoinspiratörerna är:
Sara Lorén, Institutionen Ingenjörshögskolan
Thomas Johansson, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan
Douglas Flobrant, Institutionen för pedagogik

Text: Anna Kjelsson

Läs mer

Om hälsa, aktuella erbjudanden och träning på högskolan.