”Enda boken i sitt slag”


– I den här upplagan har vi tagit fasta på att mycket av det som var nytt och oprövat 2005, då den förra upplagan kom, nu är ganska väl studerat och dess resultat finns nu med i boken, säger Rolf Solli, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås och en av författarna till boken.

De andra två författarna är högskolans rektor Björn Brorström och Anders Haglund, partner inom PwC och ordförande för Rådet för kommunal redovisning, expertgruppen. Sedan den förra upplagan har författarna bland annat gjort omfattande förändringar i kapitlen om internredovisning. Även delen om externredovisning har utvecklats och uppdaterats.
– Revision har fått ett kapitel för sig själv denna gång. Vidare har det kommit en del regeländringar avseende externredovisningen som nu finns med, säger Rolf Solli.

Boken är en blandning av beskrivning, problematisering och normering och fungerar som lärobok både på grundläggande- och fördjupningsnivå.
– Det är den enda boken i sitt slag. Den kom i sin första form 1990 och har sedan arbetats om hur många gånger som helst. Boken har så att säga växt fram under en lång tid där vår egen och våra kollegers forskning sakta men säkert byggts in i boken, säger Rolf Solli.

Text: Anna Kjellsson