Första doktoranden inom resursåtervinning disputerar

−Detta är en milstolpe. Det innebär en ny spännande utveckling för Högskolan i Borås. Det visar att vi har en mycket väl fungerande forskning och forskningsutbildning inom området resursåtervinning som är unikt, förklarar Tomas Wahnström, studierektor för utbildningen.

−Vi är oerhört stolta att vi har en solid och stark miljö att erbjuda våra forskarstudenter, tillägger Peter Axelberg, prefekt på Institutionen Ingenjörshögskolan.

Solmaz Aslanzadeh har forskat kring hur man kan öka effektiviteten vid rötning av svårnedbrytbara material och dessutom minska tiden för själva rötningsprocessen vilket ger snabbare produktion av biogas.

Första forskarstudenten

Vid den tidpunkt då Solmaz Aslanzadeh blev klar med magisterstudierna, 2010, hade Högskolan i Borås ännu inte fått forskarutbildningsrättigheter i resursåtervinning. Solmaz Aslanzadeh fick en tjänst finansierad av Borås Energi och miljö AB som ville få hjälp att effektivisera sin produktion av biogas från avfall. Året därpå tilldelades Högskolan i Borås forskarutbildningsrättigheter inom området resursåtervinning och Solmaz Aslanzadeh skrevs in som den första forskarstudenten inom detta område.

Solmaz Aslanzadeh

Från: Borås
Examen: Högskoleingenjörsexamen i kemiteknik, Chalmers 2009, teknologie magisterexamen i kemiteknik – tillämpad bioteknik, 2011, Högskolan i Borås
Forskarstudier: Påbörjade sitt forskningsprojekt genom Borås Energi och miljö AB, 2010. Forskarutbildning i resursåtervinning på Högskolan i Borås 2011-2014. 
Titel på avhandling: Pretreatment of cellulosic waste and high rate biogas production
Handledare: Professor Mohammad Taherzadeh, Högskolan i Borås

Disputationen äger rum den 27 februari på Högskolan i Borås.

Text: Solveig Klug
Foto: Henrik Bengtsson

Läs mer

Om vad hennes avhandling handlar om