Högskolans forskning ökar

Totalt sett ökade den externfinansierade forskningen vid Högskolan i Borås med 20 procent under 2013.

– Det är ett glädjande kvitto på den forskningssatsning som gjorts vid Högskolan i Borås och på vår höga kvalité. Vi har nu, i och med vår medvetna profilering, påbörjat resan mot vårt mål att bli ett lärosäte med 40 procent forskning och 60 procent utbildning, säger Magnus Bergenholtz, controller vid Högskolan i Borås.

Positivt år

Ur årsredovisningen går det också att lyfta fram ytterligare positiva punkter, däribland:

  • Högskolan i Borås har ett fortsatt högt och stabilt söktryck.
  • Antalet utresande studenter ökar.
  • Utbildningsvolymen når det uppsatta målet.

Läs mer