Sjuksköterskeutbildning får högt betyg

– Vi är jättenöjda, säger Lotta Englund, prefekt på Institutionen för Vårdvetenskap.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har precis avslutat en omfattande utvärdering av 24 utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen och 25 utbildningar som leder till kandidatexamen inom omvårdnad samt omvårdnads- och vårdvetenskap. I undersökningen är det sju utbildningar runt om i landet som inte håller måttet och får betyget bristande kvalitet. Högskolan i Borås står sig därmed väl, i jämförelse med andra lärosäten.

Totalt sett får 40 av 49 utbildningar omdömet "hög kvalitet".  Att så många utbildningar får bra omdömen tycker Lotta Englund är glädjande.

– Det underlättar och gör våra samarbeten ännu starkare.

Bland annat finns redan ett samarbete med doktorander mellan Högskolan i Borås och Linnéuniversitet, som i undersökningen för högsta omdömet, ”mycket hög kvalitet”.

Även om Högskolan i Borås får gott omdöme i denna riksomfattande granskning, så siktar Lotta Englund högre.

– Självklart vill vi ännu längre fram. Fortsätter vi på den inslagna vägen så kan vi nå ändå bättre betyg i framtiden.

Läs mer

Se hela listan över UKÄ:s bedömningar