Johanna bygger på yrkeserfarenhet med studier inom logistik

Varför valde du att plugga till logistikingenjör?

−Jag har arbetat inom transport- och speditionsbranschen sedan jag slutade gymnasiet och hade funderingar gick kring hur jag skulle kunna läsa på högskolan och samtidigt ta vara på de erfarenheter jag redan har. Jag fick tips av en vän om programmet Industriell ekonomi - logistikingenjör tänkte att detta kunde bli riktigt bra och roligt att läsa.

Varför blev det på Högskolan i Borås?

−Jag har familj och bor i Viskafors. Utbildningen finns på Högskolan i Borås så det kändes som ett bra val. En kusin som hade läst industriell ekonomi i Borås några år tidigare och var nöjd med sin utbildning.

Vilka förväntningar hade du på utbildningen när du började?

−Utifrån de praktiska erfarenheter jag har sedan tidigare var det att få en teoretisk bas för min fortsatta utveckling. Jag förväntade mig också att det skulle vara tufft att börja studera igen. Det har varit tufft men också mycket roligt, vilket gjort att jag lärt mig mycket mer än vad jag förväntat mig.  

Vad tycker du om utbildningen idag?

−Den är bra. Det finns en bredd på kurserna vilket är bra och nu sista året vävs de samman och jag får en bättre förståelse för varje kurs när jag kan sätta in dem i sitt sammanhang.

Vad tycker du om undervisningen?

−Den är överlag bra med många föreläsningar, tillgång till räknestuga och stöd, och samarbetet med lärarna ger mycket bra förutsättningar att nå kursmålen.

Johanna Brorsson
Ålder: 32
Kommer från: Viskafors utanför Borås
Tidigare studier: Samhäll–ekonomi på Sven Eriksongymnasiet i Borås.
Tidigare arbetat:  Som receptionist, speditörsassisten, speditör

Är det några delar i utbildningen som du tycker speciellt bra om?

−Jag har tyckt att det mesta har varit roligt. Även om kurserna är bra var för sig så tycker jag bäst om att få helhetsperspektivet som vi får nu på slutet av utbildningen. Det blir roligare och roligare för varje läsperiod. Kursen Lean Management var rolig och gav mig mycket som jag tror är bra att ha med sig i framtiden.

Du har familj och småbarn. Hur fungerar det med att plugga på heltid?

−Det fungerar bra att studera på heltid. För min del har det varit viktigt att vara disciplinerad för att få så mycket tid som möjligt med familjen. Jag pluggar mycket på veckorna för att få de flesta helger och kvällar tillsammans med familjen. Även om det blir en och annan helg eller kväll men studier ibland. Det blir långa dagar på förskola och fritids men många gånger ställer mormor och morfar upp och hämtar lite tidigare vilket är guld värt. 

Vad har du gjort tidigare?

−Jag började som receptionist på speditionsföretaget Svex International AB efter gymnasiet i Borås med trafik framförallt på Baltikum som sedan blev uppköpt. Jag gillar att lära mig nya saker så det tog inte så lång tid innan jag fick börja som speditörsassistent och på den vägen är det. I dag är jag tjänstledig från Albini och Pitigliani Sverige AB där jag arbetat som speditör med bil-, sjö- och flygtransporter framförallt till och från Italien och Fjärran Östern.

Det är snart dags att göra examensarbete. Vad är dina tankar om det?

−Det ska bli intressant att få se hur vi kan tillämpa den teoretiska kompetens vi fått här på högskolan ute i verkligenheten. Min förhoppning är att kunna lära mig ännu mer, men också att företaget där jag ska göra examensarbetet känner att det blir ett ömsesidigt utbyte, och framför allt ska det bli roligt.

Vad vill du göra när du är klar med utbildningen?

−Det skulle vara roligt att få vara delaktig och arbeta med ett företags supply chain. Att få titta på hur processerna i kedjan kan effektiviseras både strategiskt, taktiskt och operationellt. Det skulle också vara roligt att få arbeta i ett företag som ser positivt på Lean-filosofin. 

Tips till den som vill plugga till logistikingenjör:

−Det är en fördel att vara motiverad och börja plugga med en gång i varje period. Försök att fördela arbetsbelastningen jämt över hela perioden, det blir ändå mycket i slutet. Det är en mycket rolig och lärorik utbildning.

Text och foto: Solveig Klug