Kartläggning av arbetsuppgifter inom verksamhetsstöd

Kartläggningen syftar till att ta reda på vilka arbetsuppgifter - och deras omfattning - som idag utförs av de medarbetare som kommer att tillhöra verksamhetsstödet.

Då befattningar vid Gemensamma förvaltningen huvudsakligen är renodlade inom de olika arbetsområdena görs en motsvarande sammanställning av arbetsuppgifter med hjälp av tidigare kartläggning enligt SUHF-modell.

Ett formulär har skickats ut till berörda chefer. I formuläret fyller medarbetare tillsammans med närmaste chef i de arbetsuppgifter som medarbetaren har idag. Har medarbetaren två anställningar (en tillsvidareanställning i grunden samt annan pågående tidsbegränsad anställning) är det pågående anställningen som ska kartläggas. Omfattningen ska vara ungefärlig och anges i procent.

Kartläggningen genomförs under perioden 25 februari till 7 mars och underlag skickas till delprojektledare i Bemanningsprojektet, Terese Schoultz Gedda. Delprojektets arbetsgrupp sammanställer resultatet den 12 mars och lämnar därefter det till förvaltningschef.

För mer information om kartläggningen, kontakta personalhandläggare Terese Schoultz Gedda.