Kompositelit samlas på konferens

Mikael Skrifvars, professor i polymerteknik på Högskolan i Borås, kommer att delta som en av föredragshållarna vid konferensen som äger rum den 2-3 april.

Konferensen har på programmet bland annat diskussioner om hur kompositforskningen står sig i Sverige och hur samverkan mellan akademi och industri kan förbättras. Professor Mikael Skrifvars kommer att tala om den forskning som bedrivs på Högskolan i Borås kring återvinning av polymera fiberkompositer.

Konferensen vänder sig till kompositföretag i Sverige.

Läs mer om konferensen

Text: Solveig Klug