Kongresshus som granne ett lyft för campus

– Som rektor på högskolan välkomnar jag satsningar på stadsutveckling. Det är viktigt att staden växer, att kvaliteten på det samlade utbudet ständigt förbättras och att attraktionskraften ökar. Ett kongresshus kan bidra till detta. Ett sådant hus gör det också möjligt för oss på högskolan att arrangera större möten och konferenser.

Så kommer det att se ut

210 miljoner kronor investeras från kommunen i ett nytt kongresshus. Det är Folkets hus som ska byggas om till kongresshus och därmed få tillbaka sin ursprungliga funktion som mötesplats. Byggprojektet är både ett bevarande och en tillbyggnad av huset. Bottenplanet blir en öppen entré- och utställningshall. Mötessalongen får plant golv och kan ta 1 000 personer, varav 300 på balkong, och är möjlig att dela upp i mindre rum. Huset får en konferensvåning, och en restaurang mot Allégatan. Utvändigt återställs den ursprungliga putsfasaden, samtidigt som huvudentrén mot Robert Nilssons plats får en stor utbyggnad i glas.

Trafiksituationen

Björn Brorström är alltså positiv till projektet. Samtidigt påpekar han två delar som måste tas i beaktning när beslutet nu ska bli verklighet.

– Det ena är att studentkåren måste ges fortsatt goda förutsättningar för sin verksamhet när de nu måste flytta från Folkets hus. Det andra är trafiken. Trafiksituationen på campusområdet och på de gator som leder in på campus måste hanteras. Det är långt ifrån bra idag, många fordonsförare tycks inte förstå vad som menas med ett gångfartsområde och incidenter uppstår dagligen. Det lär inte bli bättre när ett kongresshus är på plats. Något måste därför göras för att begränsa trafikflödet in på campusområdet. Sveriges bästa campus förutsätter att vi alla kan röra oss fritt, obehindrat och säkert mellan våra byggnader.

Det nya kongresshuset innebär att Kårexpeditionen måste flyttas. Kårordförande Therese Andersson är ändå positiv till det nya huset.

– Det är klart att ett kongresshus är bra för skolan i stort. Vi ser inget problem, så länge vi hittar nya bra lokaler och vi har ett par bra alternativ på gång.

Läs mer

Rektor Björn Brorström skriver om kongresshuset i sin blogg.