Kursutbud för Förskolelyftet hösten 2014

Mellan den 17 mars och 15 april kan du som har anställning i förskolan och behörighetsgivande examen ansöka till kursen med start höstterminen 2014. Hösten 2014 är sista omgången av Förskolelyftet. Som tidigare omgånar är kurslitteraturen är kostnadsfri även denna omgång.

Kursen som Högskolan i Borås anordnar är: Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete, 7,5 hp.

I kursen behandlas förskollärares respektive förskolechefers ansvar för systematiskt kvalitetsarbete utifrån innehållet i förskolans läroplan.

Läs mer om Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete.