Logistikingenjör Hanna: Sista året vävs kunskaperna samman

Varför valde du att plugga till logistikingenjör?

−Logistik är ett mycket spännande ämne och fler och fler företag satsar på just den delen. Utbildningen ger en bred och bra grund att stå på och det finns många vägar att gå efter examen.

Varför blev det på Högskolan i Borås?

−Upplägget på utbildningen verkade bra och så är det nära till min hemstad Tidaholm.

Vad tycker du om utbildningen?

−Jag går tredje året och känner äntligen att allt börjas vävas samman. Nu känns det som om man har en hel del kunskap som man kan ta med sig ut på arbetsmarknaden och fortsätta bygga vidare på vilket känns jättekul.

Vad tycker du om undervisningen?

−Det är bra och varierande undervisning. Vi har lärare med både teoretisk och praktisk bakgrund och med olika bakgrund vilket ger en bra mix. Det ger perspektiv på saker och ting.

Är det några delar i utbildningen som du tycker speciellt bra om?

−Jag tycker speciellt om de kurser som är rena logistikkurser som ger en ökad förståelse och går djupare in på ämnet logistik men jag tycker även om de ekonomikurser som ingår i utbildningen.    

Vad har du gjort tidigare?

−Jag jobbade som revisorsassistent ett år efter gymnasiet innan jag började studera till logistikingenjör.

Har du någon nytta av tidigare erfarenheter när du studerar?

−Absolut, det är mycket ekonomitermer i de ekonomikurser vi läser. Jag känner igen dem från jobbet på reviosionsbyrån.

Hanna Mattsson
Åder: 22
Från: Tidaholm
Tidigare studier: Teknikprogrammet, Rudbecksgymnasiet.

Det är dags att göra examensarbete. Vad är dina tankar om det?

−Det ska bli otroligt roligt att få knyta samman de kunskaper man fått genom studierna med verkliga situationer och det blir intressant att se hur man använder de teorier och verktyg som vi läst om under utbildningens gång ute i företagen.

Vad vill du göra när du är klar med utbildningen?

Tanken är att försöka hitta ett arbete där jag får rätt förutsättningar för att utvecklas som person och utveckla de kunskaper som jag har fått under utbildningen och från tidigare erfarenheter. Jag är fortfarande ganska osäker på i vilken riktning jag vill gå eftersom industriell ekonomi är en så pass bredutbildning och det finns många olika vägar att gå.

Tips till den som vill plugga till logistikingenjör:

−Vissa perioder är tuffa så starta instuderingen från första början, det underlättar så mycket i slutet när tentaperioden närmar sig. Att hjälpa varandra och kämpa sig igenom kurserna med klasskamrater gör studietiden så mycket roligare och lärorikare, man lär sig otroligt mycket av att diskutera med varandra.

Vad tycker du om Borås som studentstad?

−Ett stort plus är att hela campuset för Högskolan i Borås är samlat på en och samma plats mitt i centrum.

Text och foto: Solveig Klug