Nytt membran möjliggör återanvändning av mikroorganismer

Hamidreza Barghi, forskarstudent på Institutionen Ingenjörshögskolan och Chalmers, spikade sin avhandling ”Functionalization of Synthetic polymers for Membrane Bioreactors” i biblioteket på Högskolan i Borås. Hans avhandling handlar om ett nytt slags membran som fångar upp mikroorganismer vid bioetanol och biogasproduktion. Membranet gör att man kan återanvända mikroorganismerna.

Den 7 mars försvarar han sin avhandling på Chalmers. Se mer information i kalendariet.

Text och foto: Solveig Klug