Informationsmöten för Verksamhetsstöd

Tanken med mötena är att medarbetare ska vara med och ställa frågor, bolla idéer och diskutera den framtida stödverksamheten. Varje möte avslutas med gemensamt fika. Alla möten sker i lokal M204.

Om du tillhör verksamhetsstödet bör du boka dessa tider i din kalender:

  • Onsdag 5/3 kl. 09:00-10:00
  • Måndag 31/3 kl. 14:00-15:00
  • Onsdag 23/4 kl. 14:00-15:00
  • Tisdag 20/5 kl. 09:00-10:00
  • Tisdag 17/6 kl. 14:00-15:00