Reflektioner: The Bett show 2014

Bild från Bett-shows webbplats

De intryck jag har av årets mässa/konferens är att mycket fokus har flyttats på det s.k. flippade lärandet. Många av de seminarier jag besökte hade det som tema. I många fall redovisades försök till utveckla nya flexibla arbetsformer med hjälp av olika typer av webbaserade plattformar. Många röster höjdes för att de högre utbildningarna måste följa efter utvecklingen av webben där man går emot en mer öppen miljö för åtkomst av innehåll av alla slag. Lärare lägger ut inspelade delar av sina föreläsningar som kan ses av studenterna innan de campusförlagda aktiviteterna. Detta material är ofta tillgängligt även för andra som är intresserade.

En annan vinkel på Bett mässan var att anpassa klassrummen till möjligheten att nå ut med aktiviteterna till webben i direktsändning, så kallad strömmande media. Många nya lösningar på hur man enkelt som lärare kan starta en webbkamera och mikrofon och sedan strömma sin föreläsning genom ex Adobe Connect visades upp av olika leverantörer. Surfplattor av olika slag är fortfarande hett men idag är det många fler som har fokus på hur dessa verktyg kan bli ett pedagogiskt hjälpmedel istället för bara ännu en pryl. Att göra egna appar med sina elever var också ett tema som jag noterade.

Tillgången till fri information diskuterades av företrädare från Mozilla som bland annat har skapat webbläsaren Firefox. De har börjat med arbete att försöka kategorisera vad digital kompetens kan innebära idag. Digital kompetens fanns som tema för övrigt hos en del andra talare också och då med extra fokus på lärare inom högre utbildning som ibland enligt talarna inte alltid behärskade digitala verktyg fullt ut som pedagogiska redskap på samma sätt som administrativa.

Några begrepp som brukar användas inom IKT-området: 

IKT - informations- och kommunikationsteknik. Den del av IT som bygger på kommunikation mellan människor.

Blended Learning - är en blandning av olika lärmiljöer. Blended learning kombinerar traditionella klassrumsmetoder med moderna datormedierade aktiviteter. Blandat lärande är en sorts flexibelt lärande, men begreppen är inte synonymer.

Flexibelt lärande - ett lärande som helt kan ske helt på distans.

Flipped Classroom - det omvända klassrummet eller det omvända arbetssättet.

BYOD - Bring your own device. Att studenterna får ta med sina egna mobiler, datorer, surfplattor etc till undervisningen.

Mer om mässan, länkar och filmer

Mer om Bett-mässan - Technology in Higher Education Summit och filmer från själva mässa finns på deras webbplats.

Högskolan anordnar miniseminarier inom Blended learning och IKT. Kom ihåg att anmäla dig!

Övrig kompetensutveckling inom IKT

Filmer som kan vara till nytta för dig som arbetar eller kommer att arbeta med IKT och Blended Learning:

Filmer kring matematik och fysik

Exempel på böcker och artiklar inom IKT-området

  • Flipped Classroom, Daniel Baker. Natur och kultur. www.nok.se/
  • Flip your Classroom, Jonathan Bergmann och Aaron Sams. www.iste.org.ascd.org
  • Lek och lär med surfplattan i förskolan, Lena Gällhagen, Natur och kultur
  • Lär med Surfplattan i åk 1-3, Lena Gällhagen, Natur och kultur
  • Lär och lek med smartboard i förskolan, Linda Johansson och Sofia Olsson, Natur och kultur
  • Flipped Learning in Higher Education (PDF)
  • Tore Nilsson, presentation om Flipped Classroom