Så ska man slippa starta på nytt varje gång

Forskargruppen består av Karen Nowé Hedvall, Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin och Gullvor Elf. De ska utföra en fallstudie av några små och större folkbibliotek, skolbibliotek och forskningsbibliotek för att svara på frågan: Hur kan information från utvärderingar användas för att skapa bättre förutsättningar att uppnå framgångsrika resultat i framtiden?

– Vi har alla olika erfarenheter av att genomföra, följa och utvärdera utvecklingsprojekt som bibliotek genomför. Oftast slutar arbetsinsatsen när utvecklingsprojektet är slutfört och har utvärderats, säger Karen Nowé Hedvall.Gruppen vill få fram mer om hur biblioteken arbetar med att överföra erfarenheter som de gjort under de tidigare projektens gång till andra delar av verksamheten, eller till nästa gång de startar en utveckling. Det kan handla om allt från hur man framgångsrikt driver projekt till nya arbetsmetoder eller kunskaper som man förvärvat under projektets gång. Eller också vad som inte fungerar. 

– Ofta är sådana erfarenheter dokumenterade i projektutvärderingar, men det är inte självklart att man bygger vidare på dem vid senare tillfällen, säger hon.

– Vi tror att vår studie kan ge bibliotek och andra organisationer inspiration om hur man slipper starta på nytt varje gång. Det kommer att bli ett bidrag till andra studier och kartläggningar som Kungliga Biblioteket bland annat har arbetat fram, säger Karen Nowé Hedvall.

Forskargruppen har tilldelats 390 000 kronor från Kungliga biblioteket.

Text: Anna Kjellsson