Skandinavisk forskningsallians kring inkludering

Forskare vid RCIW i möte

– Aalborg och Hedmark är två miljöer med lång tradition av praxisnära, god och framgångsrik pedagogisk forskning. Båda med stort politiskt inflytande i sina respektive länder, säger Bengt Persson professor vid Högskolan i Borås.

Vad innebär inkludering?
Ett exempel på inkluderande perspektiv kommer från högskolans projekt i Essunga. Där lades särskilda undervisningsgrupper och andra grupperingar för elever i skolsvårigheter ned och den specialpedagogiska verksamheten införlivades med ordinarie undervisning. Omställningsarbetet utgick från relevant och aktuell pedagogisk forskning som också utgjort en viktig komponent i personalens kompetensutveckling.
Läs mer: Att göra en synvända

Ett exempel på händelser som mynnar ur samarbetet är det vetenskapliga seminarium som hålls vid högskolan idag (den 5 februari). Representanter från Norska STATPED (Statlig spesialpedagogisk tjeneste) och dess svenska motsvarighet SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) samt skolledare och utvecklingsledare från Nord-Trøndelag och Sogn og Fjordane kommun kommer till Högskolan i Borås under rubriken ”Statliga myndigheter och vetenskaplighet”.

– Det här samarbetet ger oss en kraftig skjuts i vår utveckling och forskning, säger Bengt Persson. Styrkan ligger i en stor gemensam forskarmiljö med hög kompetens. Det är också en möjlighet för oss att samverka när det gäller forskarutbildning inom området. 

Mycket på gång 

Sedan RCIW bildades på högskolan har flera samarbeten och projekt inletts. Det går att följa arbetet i nyhetsflödet på forskningsprogrammets webbplats. Forskningsalliansen innebär att ännu mer arbete kan påbörjas.

– Tillsammans med våra kollegor i Aalborg och Hedmark jobbar vi nu med ansökningar om forskningsmedel till bland andra Norges forskningsråd och danska undervisningsministeriet, säger Bengt Persson. Genom det här samarbetet har vi möjlighet att få tillgång till forskningsfinansiering även från andra länder. I både Norge och Danmark satsas det stort på forskning och innovation inom vårt område. 

Under 2014 leder Högskolan i Borås arbetet inom alliansen, en roll som roterar. Det innebär bland annat att kollegorna från Aalborg och Hedmark förlagt skrivardagar i Borås den 21-23 maj.

Mer information