SKL uppmärksammar projekt om samordnad individuell plan

Projektet som pågick under 2013 var ett länsövergripande uppdrag att undersöka och kartlägga hur individuella planer för vuxna med psykisk funktionsnedsättning tillämpas i Västra Götalands län. Syftet var att utveckla planering för den enskildes bästa.

Kartläggningen genomfördes av Sara Esbjörnson och Anders Hagqvist och resultatet presenterades i rapport som publicerade i slutet av året.

Läs mer på SKL:s webbplats för Kunskap till praktik

 

Rapporten finns att ladda ner i pdf-format på projektets webbsida:
Individuell plan enligt SOL och HSL – till nytta för brukarna?

 

 

 

 

 

Text: Anna Nilsson