Stort intresse från näringslivet för Good enough

På måndagen vad det kick off för projektet Förbättrad processeffektivitet och kvalitet i IT Service mangement: Från ”best practice” till ”good enough”. Syftet är att tjänsteleverantörer och kunder ska formulera problem och identifiera innovativa lösningar för leverans och användning av IT-tjänster. Lösningarna strävar dock inte efter att vara ”best practice” utan ”good enough”.
– Begreppet ”good enough” är något positivt i det här sammanhanget eftersom det kostar oerhört mycket pengar att nå till det perfekta läget. Då kan till exempel 80 procent räcka, säger Stefan Cronholm, forskningsledare för projektet.

Det har varit stort intresse för projektet från näringslivet och tolv organisationer medverkar: Bangirocentralen, Borås Stad, Ericsson, Profecto, Pulsen, Telia Sonera, Tregamma, Sogeti, Varbergs kommun, Volvohandelns utv. AB, Volvo personvagnar och Högskolan i Borås.
– Organisationerna som är med får bland annat möjlighet att lära från varandra, inspiration från akademin och tillgång till innovativa metoder och verktyg, säger han.

Under projektet ska forskare bland annat besöka organisationerna och göra intervjuer och tillsammans ska forskare och organisationerna testa nya verktyg och metoder.
– Alla tycker att det ska bli spännande, säger Stefan Cronholm.

Läs mer om projektet.

Text: Anna Kjellsson