Studentbarometern är här

Enkäten bjöds ut den 22 november 2013 till 2 018 studenter. Enkäten stängdes den 7 januari 2014. Formuläret har bjudits ut såväl på svenska som på engelska. I 2013 års studie har endast inkluderats studenter som studerar på campus, inkluderat internationella studenter.

Högskolan i Borås utför årligen en övergripande studentbarometer som då avser studenter som är registrerade på ett program vid höstterminens start. Föreliggande studie är nummer fyra i ett longitudinellt utvärderingsprojekt (kvalitetsmätningar) som startade våren 2010.

Inom projektet finns även, så kallade, alumn/etableringsrapporter(Boråsakademiker) som pågår parallellt och med lika frekvens. Denna föreliggande studentbarometer (HT 2013) bjöds ut under november 2013 till januari 2014.

En studentbarometer är inte någon vetenskaplig undersökning i den bemärkelsen att den kan jämföras med forskning men samtidigt finns anspråk på att nå generaliserbara resultat som kan jämföras över tid. Denna föreliggande studie kan ses som en handlingsinriktad studie som har till syfte att förankra och dokumentera resultat i en utbildningsverksamhet.

Läs mer

Hela rapporten hittar du här