Vill du utvärdera ett projekt eller en verksamhet?

Kompetensutveckling i utvärderingsarbete

I en utvärderingsverkstad möts yrkesverksamma inom välfärdsarbete för att, tillsammans med forskare och professionella utvärderare, genomföra utvärderingar i och för sin egen verksamhet. Det kan vara ett projekt som startats på eget initiativ eller med hjälp av medel utifrån.

Syftet är att deltagarna ska utveckla kunskaper för utvärderingsarbete, få stöd att genomföra de utvärderingsuppdrag som de har med sig, och på så sätt bidra till utveckling av verksamheten.

Deltagarna samlas i grupp vid sex tillfällen under ett år. Under träffarna lär deltagarna sig ett metodiskt arbetssätt och ges möjlighet att kombinera praktiskt utvärderingsarbete med lärande och reflektion. Mellan träffarna arbetar deltagarna vidare med sin utvärderin­g på egen hand.

Årets utvärderingsverkstad leds Per-Åke Karlsson, vetenskaplig ledare, och Angela Bångsbo, samordnare, från FoU Sjuhärad Välfärd, som bidrar med stöd och kunskaper om utvärderingsmetodik.

Arbetet inleds med ett upptaktsmöte den 13 mars. Två deltagare från varje verksamhet, eller per projekt, bör delta i utvärderingsverkstaden.

Vill du anmäla dig till upptaktsmötet?
Vi behöver den anmälan senast den 6 mars.
Anmälningsformulär & inbjudan

 

 

 

Fem personer deltog förra året

Under 2013 deltog fyra personer från verksamheter inom Borås Stad och en deltagare från högskolan i Borås i FoU Sjuhärad Välfärds utvärderingsverkstad. Bilden nedan visar gruppens slutseminarium där deltagarna presenterade resultatet för sina uppdragsgivare.

Deltagarna under 2013 arbetade med tre projekt med fokus på äldre och utbildningskvalitet:

  1. Granskning av Äldreomsorg - Styrning, ledning och uppföljning av kvalitet och kostnader för Vård- och omsorgsboenden samt hemtjänsten i Borås stad. 
    Anna Sandström, Katrin Söderlind, Revisionskontoret Borås stad

  2. Kultur för hälsosamt åldrande och Mötesplats Kristineberg
    Edina Biser och Ida Grindsiö, Borås stad

  3.  Kvalitet i verksamhetsförlagd utbildning
    Ann-Britt Thorén, Inst. för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås 

 

 

Text: Anna Nilsson
Foto: Pia Mattzon