500 gymnasister från yrkesprogram besökte Högskolan i Borås

Besöket är en del i ett större samarbete mellan Högskolan i Borås och de båda gymnasieskolorna, som handlar om att släta ut det stora glapp som kan upplevas mellan att gå ett yrkesprogram på gymnasiet och att studera vidare på högskolan. Tidigare år har elever ur årskurs tre besökt högskolan inför sista ansökningsdag för vidare studier, men det här var första gången man tog emot elever redan i årskurs ett.

Förutom att eleverna fick information om vad det innebär att studera på högskola och vilka behörigheter som krävs för att komma in, fick de lyssna till nuvarande studenters berättelser om studier och deras väg till högskolan. Även högskolans prorektor Martin Hellström var med under dagen och hälsade eleverna välkomna till högskolan:

 – När jag själv var i er ålder trodde jag aldrig att jag skulle vilja läsa vidare, men sista året på gymnasiet ångrade jag mig och då var jag glad att jag ändå hade de behörigheter som krävdes. Flera av mina kompisar skulle söka till högskola och det kändes skönt att jag också hade den möjligheten. De val ni gör nu kan helt enkelt bli viktiga i framtiden.

Text och bild: Helen Rosenberg