Boråsstudenter bakom konferens om hållbar utveckling i Barcelona

Konferensen är öppen för studenter och andra branschaktiva från hela världen. De studenter som deltar ges möjlighet att presentera studier för konferensens övriga deltagare. Förutom andra studenter, består publiken av välrenommerade forskare som ger föreläsarna feedback och råd.

─­ Att det är studenter som anordnar konferensen, och att det dessutom är ett samarbete mellan flera olika lärosäten, är något som är helt unikt. Jag hoppas att fler kan inspireras av det, säger Maria Wickenberg som är en av studenterna från Högskolan i Borås som ingår i projektgruppen.

BOBCATSSS 2014
BOBCATSSS är en konferens inom biblioteks- och informationsvetenskap, som ges av studenter för studenter. De senaste åren har anordnandet skett i samarbete mellan två lärosäten. Målgruppen är, förutom studenter, även bibliotekarier, informationsspecialister, forskare och lärare inom biblioteks- och informationsvetenskap. Konferensen har getts årligen sedan 1993 och sker inom ramarna för EUCLID (European Association for Library and Information Education and Research).

Årets konferens ges i Barcelona den 29-31 januari.

Klicka här för att få mer information på BOBCATSSS egen webbsida.

Konferensen har flertalet sponsorer, varav flera är från Sverige.
Läs mer om BOBCATSSS sponsorer här.

När hon berättar om arbetet med konferensen blir det tydligt hur mycket studenterna faktiskt får ut av att delta. Inte bara nya kontakter, kulturella möten och utbytet i de faktiska ämneskunskaperna – utan också de erfarenheter det ger att vara med och arrangera ett stort symposium med allt vad det innebär. Studenterna jobbar med alltifrån vetenskapligt innehåll, till marknadsföring, lokalbokning och att skaffa sponsorer – erfarenheter som är bra att ha i ett kommande arbetsliv.

Tema hållbar utveckling

BOBCATSSS har getts årligen sedan 1993, och varje år fokuserar konferensen på ett nytt tema. 2014 är det hållbar utveckling inom informationshantering och bibliotek som står på agendan. Studenterna som vill skicka in ett bidrag har fått välja på ett antal olika underteman, som behandlar olika aspekter av information och informationshantering samt hur man kan förstå och påverka människors beteenden i relation till hållbarhet. Även arbeten som inte passar konferensens tema kan tas in, men placeras då under kategorin ”Övrigt”.

Prorektor Martin Hellström och Birgitta Påhlsson, som samordnar högskolans arbete med hållbarhetsfrågor, kommer att närvara vid konferensen för att stötta studenterna och visa vilken stor betydelse konferensen har för Bibliotekshögskolan och Högskolan i Borås.

– Det här är ett fantastiskt initiativ; våra studenter är både engagerade och drivkraftiga. Högskolan i Borås har som uttalat mål att arbeta med hållbar utveckling. Att vi är miljöcertifierade är en del i det, men det är också viktigt att ta ett helhetsgrepp och ta med andra delar av den hållbara utvecklingen – precis som man gör här, säger Martin Hellström.

– Vi har som mål att vi som högskola ska förhålla oss till hållbarhetsfrågor inom grundutbildningen. Men en ständig utmaning är att synliggöra och bidra till lösningar i dessa frågor; att fylla hållbarhetsbegreppet med innehåll och problematisera utifrån vetenskaplig kunskap, det är så mycket mer än att bara ”förhålla sig”.

Text: Helen Rosenberg
Bild: Andreu Sulé Duesa