Britt-lis går i pension

Många arbetskamrater från institutionen och från andra avdelningar på högskolan ville tacka för alla åren Britt-lis varit här och önska henne lycka till. Många minnen som präglat Britt-lis tid på högskolan från alla åren, ända från 1987 då hon först under ett par år jobbade som assistent på bibliotekshögskolan för att sedan 1989 börja på Ingenjörshögskolan som en av pionjärerna vid uppbyggnaden av institutionen, togs upp i talen.

Att Britt-lis varit en centralfigur på institutionen är klart. Hon har sett otalet studenter passera under åren. Studenterna inrättade till och med en speciell dag för henne, Britt-lisdagen, för att visa sin uppskattning för hennes goda bemötande. Hon har också utmärkt sig med sitt stöd till lärarna.

−Du har genom ditt omtänksamma sätt, genom att se till allas behov, såväl studenter som lärares, och genom att alltid utföra dina arbetsuppgifter med kvalitet och precision satt en positiv prägel på verksamheten och du är ett stort föredöme för oss andra, sa prefekten Peter Axelberg vid avtackningen.

För den som månne undrar vem man vänder sig till fortsättningsvis när man inte kan vända sig till Britt-lis så vänder man sig nu till hennes efterträdare Carina Kauppi.

Text och foto: Solveig Klug