Hallå där, Farzad Moradian!

Vad gjorde du innan du började dina forskarstudier inom resursåtervinning på Högskolan i Borås?

−Jag kom till Sverige 2007 för att fortsätta min utbildning på masterprogrammet Energi- och materialåtervinning – hållbara tekniska system.

Hur kommer det sig att du blev forskarstudent här?

−Intresset väcktes när jag gjorde mitt examensarbete. Jag fick upp ögonen för förbränning av avfall i förbränningspannor för omvandling av avfall till energi.

Varför blev det just detta område?

−Jag har tidigare jobbat inom energiteknik och kombinationen av mina tidigare kunskaper och det jag lärde mig på masterprogrammet triggade intresset för att forska kring hållbar energiteknik.

Farzad Moradian 
Forskarstudent inom resursåtervinning på Högskolan i Borås sedan 2011. 
Ålder: 32 
Från: Iran

Hur kommer din forskning till nytta?

−Som vi alla vet behöver man inom energiindustrin röra sig mer mot hållbara energisystem, vilket är viktigt för både miljö och samhälle. Min forskning kan bidra till att man minskar att mängden hushålls- och industriavfallavfall hamnar på deponi och instället omvandlar avfallet till energi i form av elektricitet och fjärrvärme.

Text och foto: Solveig Klug