Konstnär inspirerad av handelsforskning

Resultatet blev ett digitalt kollage.

Eftermidagen hade fyllts av intensiva diskussioner bland annat om rutiner, lojalitet och kvalitet i konsumtionsbeteendet. Sedan var det dags att visa konstverket. Bilden presenterade i ett bildspel där åskådarna först bara fick se delar av kollaget och sedan helheten.

– Bilden innehåller evolution och komplexitet. Det är en bild att reflektera över och som kan fungera som en symbol för oss och vårt arbete. Den kan också inspirera oss, säger Malin Sundström, vid Högskolan i Borås och SIIR, Swedish Institute for innovative retailing som anordnade workshopen.

– Jag ser mycket mänsklighet och mänsklig natur i bilden vilket säger en hel del om handeln. Handeln handlar ju faktiskt om att tillfredsställa behov, säger Jens Hultman, från Lunds universitet.

Workshopen hölls på företaget Centiro och leddes av Centiros vd Niklas Hedin. Forskare från Lund, Göteborg, Stockholm och Borås var med. Dessutom besöktes workshopen av Jonathan Reyneolds från Oxford Institute of Retail management.

Målet med workshopen var att föra samman forskare som kan identifiera de huvudsakliga utmaningarna i framtidens handel.
– Syftet med att samlas så här är också att identifiera och formulera nya forskningsfrågor som är relevanta för sektorn och utveckla möjligheter att sätta ihop en forskargrupp, säger Malin Sundström.

Text & bild: Anna Kjellsson