Högtryck med disputationer på Ingenjörshögskolan

Forskningen inom resursåtervinning har växt kraftigt de senaste åren.
−Vi har haft en kraftig utveckling inom forskargruppen i bioteknik. Sedan 2006 har vi haft tio disputationer. Det måste dock höra till ovanligheten att en och samma grupp har fyra disputationer nästan samtidigt, säger en mycket nöjd professor Mohammad Taherzadeh som leder forskargruppen inom bioteknik.

Framgångarna, förklarar han, beror på flera samspelande faktorer.
−Vi har satsat på ett forskningsområde där det finns både ett samhällsbehov och finansieringsmöjligheter och vi har duktiga medarbetare. Vi är också den mest produktiva forskningsgruppen på högskolan när man tittar på antalet publiceringar.

Gruppen består idag av 15 forskarstudenter. Samtidigt som fyra nu alltså är på väg att bli färdiga med sina projekt fyller på man på med nya, en ny doktorand kom i somras nu väntas tre till inom kort.

−Målet är att ha 10-12 forskarstudenter igång samtidigt. Men vi satsar också på fler postdoktorer och seniora forskare. Närmast väntar vi på att kunna anställa en postdoktor och förhoppningen är att få ytterligare en doktorand efter sommaren, säger Mohammad Taherzadeh.

Disputationer inom bioteknik

  • 19 februari: Johan Westman.  ”Ethanol Production from Lignocellulose using High Local Cell Density Yeast Cultures. Investigations of Flocculating and Encapsulated Saccharomyces Cerevisiae”
  • 27 februari: Solmaz Aslanzadeh. ”Pretreatment of Cellulosic Waste and High Rate Biogas Production”. Solmaz Aslanzadeh blir först ut att disputera på högskolans egen forskarskola inom Resursåtervinning.
  • 7 mars: Hamidreza Barghi.  ''Functionalization of synthetic polymers for membrane bioreactors''
  • 4 april: Päivi Ylitervo. ”Ethanol Production by Encapsulated Yeast and Membrane Bioreactors”.

Disputationer inom datormodellering

Ytterligare disputationer på Ingenjörshögskolan väntas före sommaren då datormodelleringsgruppen under ledning av professor Kim Bolton släpper iväg två doktorander Faranak Bazooyar inom textil och Martin Bohlén inom resursåtervinning.

Text: Solveig Klug