Lär dig söka i databasen INSPEC

INSPEC är en databas för ingenjörer och forskare inom allt som är kopplat till teknik.
Databasen produceras av IET (The Institution of Engineering and Technology)
Datum: 24 januari
Tid: 09.00-11.00
Plats: J438 (biblioteket)
Kontakt och anmälan till Martin.Borg@hb.se