Mätte pupillens rörelser på Distanshandelsdagen

Handelslabbet är ett testlaboratorium för handelsforskning och ingår i forskningsprogrammet SIIR (Swedish Institute for Innovative Retailing) vid Högskolan i Borås. I Handelslabbets monter kunde besökarna prova på eyetracking. Det är en mätning av pupillens rörelser på skärmen och kan bland annat användas för att ta fram användaranpassade gränssnitt.

– Det var fullt ös och Handelslabbet kunde knyta nya kontakter och marknadsföra forskningsverksamheten gentemot näringslivet, säger Camilla Carlsson, som arbetade i montern under dagen.

– Många besökare hade hört talas om oss och det fanns en stor nyfikenhet om vad vi gör i Handelslabbet.

SIIR hade också ansvar för den Akademiska Scenen under Distanshandelsdagen. Där talade den internationellt kända handelsforskaren Jonathan Reynolds från Oxford University men även bland andra Adina Broady från Aller Media i Norge och Niklas Arvidsson från KTH i Stockholm.

Se bilder från mässan på HIT:s Facebook-sida.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Camilla Carlsson