Mattesupporten för högskolestudenter ställs in under vårterminen

Detta berör inte den mattesupport som vänder sig till gymnasieelever som även fortsättningsvis har öppet på torsdagar kl. 15:00-18:00 under terminstid (stängt under sommaren).