Miniseminarier om Blended Learning, IKT och flexibelt lärande

1. Grunderna i Adobe Connect Pro.

Måndagar och tisdagar från vecka 8. Tider: 8.30-9.30, 10.30 – 11.30 samt 13.30 – 14.30. Anmälan sker på

http://www.hb.se/Anstalld/For-mitt-arbete/Administrativt-stod/Administrativa-system/Forteckning-A-O/Adobe-Connect/

Utbildare: Peter Sigren, CLU.

2. Adobe Connect Pro, onsdag den 5 mars kl 16.00-17.30

– Hur kan vi använda Adobe i vår ordinarie undervisning samt i distanskurserna?

Utbildare: Tobias Ruhtenberg, PED.

Lokal: B 435. 

3. Upphovsrätten i skenet av en digital värld, tisdag den 25 mars kl 13.00 – 16.00

Kristina Ullgren, universitetsjurist, Göteborgs universitet, kommer att ta upp vad man får respektive vad man inte får göra med material som kommer från digitala källor och/eller används digitalt.

Lokal: M 402

Anmälan sker på https://pingpong.hb.se/courseCatalog.do 

4. Textbaserad videorespons och pedagogiskt samverkan mellan digitala verktyg, onsdag den 16 april kl 16.00 – 17.30

- Hur kan vi använda mobila enheter såsom IPad, IPhone, Adobe, Ping Pong, bärbara datorer i undervisningen?

Utbildare: Tobias Ruhtenberg och Ann-Sofie Karlsson, PED.

Lokal: B 435.

5. Flipped classroom – det omvända klassrummet, onsdag den 7 maj kl 16.00-17.30

- Hur kan vi ändra arbetssättet genom att bl a genomföra onlineföreläsningar och producera förinspelade utbildningsavsnitt mm?

Utbildare: Tobias Ruhtenberg, Agneta Velin-Mod, PED.

Lokal: B 435.

Anmälan

Anmälan till seminarie 2, 4 och 5 görs till ruc@hb.se senast två dagar innan respektive seminarium. Deltagandet i seminarierna görs inom ramen för medarbetarnas kompetensutvecklingstid.

Miniseminarierna är ett samarbete mellan RuC/PED, BHS och CLU.

För dig som vill lära mer: 

CLU tillhandahåller också utbildningar i

  • PING PONG
  • Att agera framför kameran
  • Workshop om surfplattan som ett pedagogiskt hjälpmedel
  • Workshop i att använda interaktiva skrivtavlor i undervisningen

Läs mer och anmäl dig på http://www.hb.se/Anstalld/Om-min-anstallning/Kompetensutveckling/Hogskolepedagogik/

Distanskurs

Flexible, distance and online learning (FDOL) en öppen internationell kurs

Läs mer och anmäl dig på http://flexspan.blogspot.se/2014/01/ny-omgang-av-kursen-flexible-distance.html

Välkomna hälsar

Gunilla E Magnusson, Bitr prefekt Samverkan och Uppdrag
Iréne Arvidsson, Bitr prefekt grundutbildningen