Nytt teoretiskt perspektiv kan främja samverkan

Samverkansprojekt är centrala i organisationer inom den offentliga sektorn som sjukvård, omsorg och utbildning. Syftet är ofta att projekten ska utmana tidigare gränser för verksamheten och att de ska förändra den ordinarie verksamheten.
Mikael Löfström, lektor i företagsekonomi och prefekt på Institutionen Handels- och IT-högskolan presenterar ett alternativt perspektiv på samverkansprojekt i kapitlet ”Samverkansprojekt – om att konstruera gränser” i boken ”Om samverkan – för utveckling av hälsa och välfärd”.
– Samverkansprojekt ses ofta som en lämplig form för att pröva nya samverkanslösningar. Meningen är att de ska överskrida gränser men ofta konstrueras istället nya gränser som hindrar samverkan, säger han.

I kapitlet förklarar han vad som menas med samverkansprojekt. Han redogör även för olika typer av gränser; strukturella och konceptuella och hur de påverkar samverkansprojekt. Han avslutar med att ställa en öppen fråga om vilka gränser man ska sätta i ett samverkansprojekt, hur de används och dess konsekvenser.
– Tanken är att genom att fundera över hur olika typer av gränser kan såväl medverka till som att motverka möjligheterna till finna fungerande former för samverkan kan alla som vill samverka bli medvetna om vad de behöver tänka på när de går in i ett samverkansprojekt, säger han.

Kapitlet är en del i en bok med nyskrivna bidrag från 30 forskare i det svenska nätverket för forskning om samverkan. Bokens redaktörer är Runo Axelsson, professor i health management och Susanna Bihari Axelsson, docent i folkvetenskap. Båda är verksamma vid universitetet i Aalborg, Danmark. Medverkar från Högskolan i Borås gör även Lotta Dellve, professor i ergonomi och vårdvetenskap. 

Text: Anna Kjellsson