Studenter i fokus när högskolan görs om

– Min roll är att bevaka studenternas intresse i första hand. Att se till att förändringsarbetet flyter på så bra att studenterna förhoppningsvis inte märker omorganisationen, utan att varje utbildning löper på som vanligt.

Syftet med förändringen är bland annat att få en tydligare och mer gränsöverskridande organisation. Nya möten kan förhoppningsvis leda till en stimulerande studiemiljö och nya spännande forskningsprojekt.

Att omorganisera en myndighet är en stor apparat och många aspekter måste tas i beakning, inte minst studentperspektivet. Studenterna utgör den tveklöst största gruppen att representera vid högskolan och därför är det viktigt att se till att de frågor som finns bland studenterna besvaras, menar Therése.

– Trots att studenternas pågående utbildning inte kommer att påverkas är det ändå viktigt att alla studenter får möjlighet att ta del av det som händer på skolan. Därför kommer jag att ha mycket fokus på informationsspridning till studenterna.

Även om hon som kårordförande fokuserar på studentfrågor i första hand så poängterar hon att de anställdas situation i förlängningen också påverkar studenterna.

Personal och student – hand i hand

– Personalens välmående kommer att vara en viktig del i en lyckad omorganisation, då det kan påverka studenterna i väldigt stor utsträckning. Det är därför viktigt att kunna svara på frågor om varje anställd kommer bli påverkad och även hur. Det är därigenom lika viktigt att bevaka personalens välmående som studenternas utifrån ett studentperspektiv.

För att en omorganisation som denna ska fungera på bästa sätt, tror Therése Andersson att öppenhet och transparens är av stor vikt. Att högskolans medarbetare, såväl som studenter, känner att organisationen lyssnar på dem under arbetets gång.

– Har man synpunkter eller frågor är man välkommen att höra av sig till mig.

Text: Erik Holmlund
Foto: Lena M Fredriksson