Svenska modebranschen växer

Omsättningen för den svenska modebranschen ökade med elva procent under 2012, jämfört med året innan. Den totala omsättningen var 229 miljarder kronor.  Mer än hälften, 60 procent, utgörs av export och 40 procent omsätts på den inhemska marknaden. Postorder och e-handel ökade mest med 51 procent.

Det är Tillväxtverket som i samarbete med 15 organisationer inom mode, däribland Textilhögskolan, sammanställt rapporten som kommer ut för andra året i rad.

Enligt rapporten är de flesta företag inom modebranschen små, 96 procent av företagen har färre än tio anställda. Även om antalet företag med fler än 250 anställda är relativt få så arbetar en tredjedel av alla anställda i branschen i dessa företag. På den inhemska marknaden arbetar sammanlagt 54 200 personer i modebranschen, det är en ökning med två procent sedan 2011.

-Även under ett år med konjunkturmässiga utmaningar visar modebranschen en mycket god tillväxt. Och det är intressant att notera att det inte är de största företagen som har ökat sin försäljning snabbast, utan de mindre företagen som ökat mest procentuellt, säger Christine Sundberg Carendi, generalsekreterare för Association of Swedish Fashion Brands.

-Kulturdriven tillväxt ger betydande positiva effekter i samhällsekonomin. Men, för att Tillväxtverket och andra aktörer ska kunna bidra till utvecklingen behövs mer kunskap. Vi hoppas att rapporten kan underlätta strategiska utvecklingsbeslut för både modeföretagoch offentliga aktörer, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Läs mer i rapporten Modebranschen i Sverige - statistik och analys 2014

Inbjudan presentation Borås 23 jan