Syrgas vid akut hjärtinfarkt ifrågasätts i svensk studie

Ryktena som professor Johan Herlitz hänvisar till är bland annat Cochrane-rapporterna från 2010 och 2013, där man kan konstatera att ingen vet om syrgas gör någon nytta eftersom randomiserade studier saknas.

Den aktuella svenska studien, som heter DETO2X-AMI och som i sin tur står för ”DETermination of the role of OXygen in Acute Myocardial Infarction” påbörjades redan för ett år sedan och omfattar hittills ca 1000 patienter och ett 20-tal sjukhus i landet. Målet är att komma upp i 6600 patienter och mellan 30-40 sjukhus för att få ett tillräckligt stort underlag för den randomiserade studien.

– Vi beräknar att det tar oss ungefär 1,5 år till innan vi är uppe i de siffrorna, spår Johan Herlitz, kardiolog och professor i prehospital akutsjukvård vid Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås (bilden).

Utvidning av studien

Fram till dess planeras utvidgning av studien till nya centra i Kalmar, Umeå, Sundsvall, Skövde, Trollhättan, Kristianstad, Kalix och Kiruna bland annat.

Redan idag bedrivs studien i Göteborg, Stockholm, Lund, Uppsala, Norrtälje, Enköping, Linköping, Växjö, Jönköping, Ljungby, Karlstad, Örebro, Lindesberg, Köping och Gävle.

Syremättnad

I studien är det bara hjärtinfarktspatienter som uppfyller särskilda kriterier som ingår. Bland annat ska de vara över 30 år och ha en syremättnad i blodet på 90 procent.

– I samband med akut hjärtinfarkt mäts alltid syremättnaden i blodet. Det stora flertalet, 90 procent har en syremättnad som är över 90 procent och det är dessa vi vill titta närmre på. Har patienten under 90 procent är de inte inkluderade i denna studie, då behöver de ändå syrgas, berättar Johan Herlitz.

Forskargruppen består av

Leif Svensson, Stockholm

Johan Herlitz, Göteborg

Tomas Jernberg, Stockholm

Bertil Lindahl, Uppsala

Stefan James, Uppsala

Nils Witt, Stockholm

David Erlinge, Lund

Robin Hofmann, Stockholm

Skulle det i studien visa sig att syrgasen inte görnågon nytta – eller till och med skada – för hjärtinfarktspatienter kan det få konsekvenser för hur vården av hjärtpatienter utförs framgent.

–  Ja, det kan innebära att den svenska sjukvården slutar med syrgas till dessa patienter helt i så fall. Vi får se vad utfallet blir först, avslutar Herlitz.

Text: Eva-Lotta Andersson

Foto: Ulf Nilsson/MIM-Bild

 

Fotnot: Studien bedrivs med forskningsmedel från Hjärt-Lungfonden, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskaprådet och Swedeheart.