Textilt vattenreningsprojekt får tummen upp

Det är Nils-Krister Persson ­­– knuten till bland annat Textilhögskolan och Smart Textiles-initiativet – som tagit fram tekniken, som nu är ett bidrag från Högskolan i Borås till statens satsning på forskningsinnovation via de så kallade Innovationskontoren som upprättats på lärosäten runt om i landet. I oktober lämnades projektet över för verifiering via Innovationskontor Väst, vilket innebär en genomgång av möjligheterna att tillämpa forskningsresultaten. Innan jul var verifieringen färdig och gav positiva besked.

Fakta om Innovationskontor Väst
Innovationskontor Väst har till uppdrag att ge stöd till enskilda forskare och forskningsverksamheter i frågor som rör innovation och nyttiggörande av forskningen och dess resultat. Stödet omfattar rådgivning kring nyttiggörande i många olika former: bland annat kring kommersialisering, patentering och licensiering och forskningssamverkan.

Innovationskontor Väst har inrättats av Chalmers på uppdrag av staten. Det har partnerskap med ytterligare sju lärosäten: Göteborgs Universitet, Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, SLU Skara, Högskolan i Borås, Högskolan i Jönköping och Högskolan i Halmstad.

– Bland annat har de sett över möjligheterna att använda tekniken för att rena vatten i flyktingläger, där det finns stora behov av att oskadliggöra mikroorganismer som till exempel E coli-bakterier. Vi ser även en rad andra potentiella användningsområden, och i verifieringsprocessen kom vi i kontakt med flera företag som visat intresse för att arbeta vidare med våra forskningsresultat, berättar Nils-Krister Persson.

Textil som kemisk reaktor

Han har ägnat många år åt att undersöka hur man kan använda textilier vid vattenrening och betonar att det inte är fråga om att använda textilierna som filter. Istället handlar det om att textilien blir en reaktor för en kemisk reaktion, så kallad fotokatalys. När solljus träffar textilierna – som har fått en beläggning av titandioxid – och det smutsiga vattnet, sker en kemisk process som gör att mikroorganismerna dör.

Tekniken att använda titanoxid vid vattenrening är inte ny, men att använda det tillsammans med textilt material är nyskapande

– Fördelarna är många. Dels är det lätt att lyfta ut textilierna och på så sätt få med sig alla lämningar av mikroorganismerna, dels är det en billig low tech-teknik som innebär att man i princip kan använda vilka textilier som helst.

Ta forskningen till nästa nivå

Att vända sig till Innovationskontor Väst med sin forskning är ett bra sätt att ta den vidare till nästa nivå, menar Nils-Krister Persson.

– Jag ser det som ett sätt att få input kring om man behöver gå vidare med forskningen och om det är dags att försöka nyttiggöra sina resultat. Det är också ett sätt att få en överblick över hur en möjlig marknad skulle kunna se ut.

NYFORSK
Vattenreningsprojektet är en del av NYFORSK, där Nils-Krister Persson också fungerar som innovationsinspiratör. NYFORSK står för Nyttiggörande av forskningsresultat och är Högskolan i Borås del i ett större projekt som pågår vid flera västsvenska lärosäten som alla ingår i Innovationskontor Väst. Varje institution har en så kallad innovationsinspiratör som tillsammans med projektledare, högskoleledning och Inkubatorn i Borås samarbetar för att nyttiggöra högskolans forskning. NYFORSK kan bidra med idéer, utbildningar och verktyg för att underlätta för forskarna att ta initiativ till innovation och entreprenörskap. Projektet bidrar inte med finansiering, men kan däremot hjälpa till att hitta finansiärer.

Verifieringen har lett till att Nils-Krister Persson som ansvarig för forskningsprojektet nu har många trådar att dra i. Ett nästa steg blir att kontakta de företag som under verifieringsprocessen visat intresse för att vara med i det vidare arbetet. Vid sidan om det måste givetvis forskningen gå djupare och titta på fler användningsområden. Han har också inlett samtal med Chalmers entreprenörsskola, om att hans forskningsresultat kan komma att användas som material i ett case där han själv i så fall får stå som vetenskaplig handledare.

Det finns också andra spår gällande vattenrening med hjälp av textilier. I ett forskningssamarbete mellan Nils-Krister Persson vid Textilhögskolan och Patrik Lennartsson vid Institutionen Ingenjörshögskolan undersöker de möjligheten att rena vatten från olika metaller. I detta projekt har man odlat biomassa (en svamp) på textilier, genom vilket man får god upptagningsförmåga för metalljoner. Tänkbara tillämpningsområden för detta skulle kunna vara dagvatten som runnit av vägar, vatten från soptippar och lakvatten inom gruvindustrin.

Text: Emma Engström och Helen Rosenberg
Foto: Ida Lindström

Klicka här för att lyssna på en intervju med Nils-Krister Persson i Sveriges Radio Sjuhärad