Ombyggnation av Sandgärdet har startat

Skiss över ombyggnation

Tysta läsesalen i Sandgärdet hus J plan 2 och 2,5 kommer under perioden juli till november att byggas om för att innehålla en större lunchyta för studenter på plan 2, som även går att öppna upp mot entréhallen. På plan 2,5 gör man i ordning en mottagningsyta för studentkåren som går att nå via en ny trappa i entréhallen samt en ny hiss.

Bygginformation vecka 28-33

Den tunga rivningen kommer att pågå fram till den 15 augusti. Under denna period kommer rivningsmaterial att transporteras ut genom entréhallen och nytt material kommer att tas in. Därefter fortsätter ombyggnationen och det kommer i perioder att bli störande ljud men de planeras i samråd med representanter från högskolan och förläggs i största möjliga mån till tider som innebär minsta möjliga störning. Fortlöpande information om det pågående arbetet kommer att skickas ut till berörda veckovis. Arbetet ska vara färdigställt till den 19 november. 

Frågor eller funderingar?

Kontakta projektledare Kristoffer Gråhns, Akademiska Hus AB Region Väst, tfn: 031- 63 25 08.

Aktuella ombyggnationer på högskolan.

Projektinformation om ombyggnationen av Sandgärdet, hus J (pdf)