Stadigt skotskt samarbete stärks

UHI ligger i Inverness i Skottland och är ur flera perspektiv en intressant samarbetspartner för Högskolan i Borås, menar Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås.

– UHI har nyligen fått universitetsrättigheter och arbetar mycket systematiskt med utveckling av utbildning och forskning. Det är inspirerande och lärorikt att tillsammans diskutera hur mindre och nydanande lärosäten kan stärkas.

Fördjupat samarbete

Ett ”Memorandum of Understanding” (MoU) tecknades i höstas mellan lärosätena, vilket nu bekräftades i ett nytt MoU. Undertecknat av UHI:s nye rektor och Björn Brorström. Syftet med senaste besöket var att diskutera möjligheter till ett fördjupat samarbete.

Som inledning på besöket gavs en inblick i ett föränderligt högskolelandskap i Skottland och de stora förändringar som UHI har genomgått under mycket kort tid. Med det som bakgrund diskuterades främst tre områden: strategisk ledarskapsutveckling, flexibelt lärande/blended learning och forskningsstrategier. Frågorna diskuterades med representanter från UHI och Högskolan i Borås under två dagar vid UHI Executive Office.

Därefter delades gruppen, några reste hem och de kvarvarande fortsatte med fördjupade diskussioner inom ledarskapsutveckling respektive blended learning. De mindre grupperna fick möjlighet att besöka några av de 13 partnerenheter som UHI består av och diskutera vidare med personal verksam på dessa. Bland annat gavs tillfälle att träffa lärare som jobbade med helt nätbaserat lärande och med dem diskutera pedagogiskt upplägg, system och support för både studenter och lärare.

– Vi kommer allt närmare varandra och i slutänden handlar den om studentutbyten och lärar- och forskarutbyten. Men den inspiration och kunskap som samarbetet ger är i sig viktigt för oss. Avslutar Björn Brorström.

Text: Erik Holmlund