Åsa Romson (MP) bjöd rektorer till riksdagen

– Jag fick möjlighet att kommentera utmaningar för sektorn, våra specifika utmaningar och kort om vårt hållbarhetsarbete. Det fanns mycket att säga, men tiden var kort och gick fort. Ändå angeläget att vara med och företräda vårt lärosäte, säger Björn Brorström.

Det var den 5 juni som Åsa Romson (MP) hade bjudit in några rektorer, företrädare för studenter och fackliga organisationer för en diskussion om utmaningar för universitet och högskolor. Den övergripande frågeställningen var högskolornas roll i att bygga ett hållbart samhälle.

En resa - två besök

Sedan årsskiftet är Björn Brorström ordförande i Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) styrgrupp för Forum för bibliotekschefer. Under samma stockholmsbesök deltog han därför i Forumdagen för bibliotekschefer.

– Min huvuduppgift är att vara en förbindelselänk mellan bibliotekscheferna och SUHF:s styrelse och bidra till att utvecklingsfrågor för biblioteken bevakas. Ett mycket intressant och lärorikt uppdrag.

Text: Anna Kjellsson