Days of Knowledge

Days of Knowledge är från början en avknoppning från Sparbanksstiftelsen Sjuhärads årliga prisutdelningsgala, där de skänker pengar till näringsliv, kultur, idrott och utbildning/forskning.

Några hållpunkter för dagen:

-       Studenttävling: Tillsammans med Drivhuset får studenter i lag tävla inom området hållbarhet och under tiden ta fram någon produkt/presentation. En kortare utbildningsprocess kommer att ta studenterna från idé till färdig produkt, och en prissumma på sammanlagt 20 000 kronor ligger i potten.

-        Bästa examensarbete: Prisutdelning för bästa examensarbete med integrerat perspektiv om hållbar utveckling. Ett utvalt examensarbete per akademi. Det bästa examensarbetet kommer att få ett stipendium, men även de arbeten som hamnar på andra och tredje plats kommer att prisas.

-        Utdelning av stipendium till redan hållbarhetscertifierade kurser för vidare utveckling.

-       Galamiddag där forskare får ta emot sina forskningsmedel från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

– Högskolan är den i särklass största mottagaren för våra stipendier, men samtidigt de som får i särklass minst uppmärksamhet. Vi tycker att forskningen är så viktig att den bör synliggöras särskilt. Detta har vi valt att manifestera genom en alldeles egen dag tillsammans med högskolan, säger Bertil Sparf, som är styrelseordförande för Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Namnet Days of Knowledge anspelar så klart på Jaume Plensas skulptur House of Knowledge, som står utanför Textile Fashion Center sedan den 22 maj i år. Som namnet på dagen antyder är tanken att den 23 oktober ska bli den första av många dagar som sätter utbildning och forskning i centrum.

– Vi hoppas att det ska bli en fortsättning på den här dagen, där vi kan utveckla arrangemanget ytterligare, säger högskolans kommunikationschef Ann-Christin Andreasson, som är en av dem som arbetar med att arrangera dagen.

Days of Knowledge inleds i höst med en föreläsning av Maria Wetterstrand, som sedan följs av bland annat prisutdelningar och en tävling för studenter, där ett visst antal drivande studenter väljs ut för att arbeta fram affärsidéer kopplat till hållbar utveckling.

– Årets tema är hållbar utveckling, och det kommer också att vara det som premieras vid stipendier och prisutdelningar, säger Ann-Christin Andreasson.

Text: Helen Rosenberg