Filt med LED-ljus ger sjuka större frihet

Solfamn heter den stickade filten som textilingenjörsstudenterna Elisabeth Södergren och Hanna Torell på Textilhögskolan i Borås utvecklat som ett examensarbete. Filten är en konstruktion med LED-band på ena sidan som producerar blått ljus som innebär att personer med sjukdomen Crigler-Najjar inte längre behöver vara bundna till sin säng 12 timmar om dygnet.

– Tanken var från början att ta fram en filt för små barn med gulsot, säger Hanna Torell. Efter ett besök på Karolinska sjukhuset i Stockholm växte projektet när vi fick vi höra om sjukdomen Crigler-Najjar, en ärftlig sjukdom som är ytterst ovanlig. Vi bestämde oss för att inkludera den och även göra filten större för att passa både barn och vuxna.

Lång behandlingstid
Liksom gulsot innebär Crigler-Najjar att de drabbade får för höga mängder av bilirubin i blodet. Sjukdomen går inte att bota och kräver 12 timmars ljusbehandling varje dag för att hålla nivåerna av bilirubin tillräckligt låga. Idag löser man ljusbehandlingen genom att montera ett antal stora lampor vid sängen som lyser under natten.

– Personerna som drabbas av Crigler-Najjar ser ofta sängen som ett fängelse eftersom de måste tillbringa 12 timmar där varje dygn, utan kläder eller täcke eftersom inget får täcka kroppen, berättar Elisabeth Södergren. Tanken med ljusfilten är dels att behandlingen ska bli skönare genom att man kan använda en filt under natten, dels att det innebär en mycket större frihet för alla inblandade. Barn kan till exempel resa bort eller sova över hos kompisar och släktingar istället för att vara bundna vid sängen hemma, konstaterar hon.

Idén till projektet kommer från Smart Textiles forskare Nils-Krister Persson, ansvarig för Technology Lab, som burit på den under flera år.

– Inom Smart Textiles tar vi fram möjligheter, säger Nils-Krister, och med hjälp av våra duktiga studenter har ljusfilten nu kommit ett steg längre på vägen mot att bli en färdig produkt.  Den är ett bra exempel på hur forskning kan involvera studenter.

Specialkonstruerad för ljusspridning
Elisabeth och Hanna började med att experimentera med olika ljuskällor innan de kom fram till att silikonbelagda LED-band var det som gav bäst resultat. Själva filten är stickad i trikå för att vara mjuk mot kroppen och har en specialkonstruktion med olika kanaler och fyllnadsgarn som gör att LED-banden kommer på lagom avstånd från kroppen för att ljuset ska kunna spridas. För att det inte ska bli för varmt har de också skapat ett system där strömmen till ljuskällan bryts med jämna intervall så temperaturen inte hinner stiga.

– Tanken är att ljusfilten även ska gå att använda med batteridrift så man kan ta med sig den och utföra ljusbehandlingen medan man till exempel sitter i bilen, säger Hanna Torell.

Ljusfilten har kommit till inom Smart Textiles som nu fortsätter att vidareutveckla den första prototypen.

Text och bild: Angelica Därnlöf