Implementeringsprojektet närmar sig målet

Det har varit trevligt att arbeta ihop med väldigt kompetenta delprojektledare, och vi har många duktiga medarbetare och studenter i arbetsgrupperna. Det har varit spännande att leda ett stort projekt och jag har lärt mig mycket!

Är du nöjd med hur arbetet fortlöpt?

Ja! Överlag har arbetet i delprojekten löpt på bra. Vi har fått tänka om i några frågor och vi har fått revidera våra tidplaner några gånger men det ser jag bara som en naturlig del av ett implementeringsarbete.

Implementeringsprojektet pågår till och med september även om några delprojekt slutrapporterar sitt arbete redan innan sommaren. När implementeringsprojektet avslutas kommer en del utestående frågor att lämnas över till den nya linjeorganisationen. En del frågor behöver det arbetas vidare med, exempelvis kommer arbetet med systemanpassningar att pågå in i 2015.

Vad händer nu, med det arbete ni gjort?

Mycket arbete är gjort inför 1 juli. Några av delprojekten kommer att lämna över frågor för fortsatt hantering i den nya linjeorganisationen. Det arbete som är gjort i implementeringsprojektet kommer att beskrivas i slutrapporten. Det kommer att finnas en hel del material som kan användas i högskolans fortsatta utvecklingsarbete.

Ur ditt perspektiv, hur ser du på omorganisationen?

Jag ser omorganisationen som en positiv förändring för högskolan som ger goda förutsättningar för fortsatt utveckling av högskolans verksamhet.

Hur känns det, när vi nu närmar oss 1 juli?

Det känns bra! Vi har arbetat länge nu med att förbereda för förändringen och det känns bra att vi snart är där.

Vad händer för din del nu?
Implementeringsprojektet ska slutrapporteras i början av oktober och det är en del arbete kvar innan vi avslutar projektet. Det har tagit en del tid att vara projektledare för implementeringsprojektet och nu ser jag fram emot att istället lägga tid på den nya avdelningen Ekonomi och utveckla avdelningens verksamhet tillsammans med medarbetarna.

Semester?
Självklart! Jag tror att vi alla behöver en skön ledighet för att sedan komma tillbaka med nya krafter.