Lyckad examensutställning för civilekonomerna

Civilekonomernas examensutställning 2014

Studenterna fick dels hålla en presentation om uppsatsen under femton minuter och senare ställa ut sitt arbete i montrar där besökarna kunde ställa frågor.

– Det gick mycket bra. Vi fick fin respons på presentationen av lyssnarna och blev inbjudna att föreläsa om vår uppsats på Chalmers, säger studenten Frida Bäckström.
– Nu är det dock lite vemodigt, men ändå skönt, fortsätter hon.

Studierektor Tina Carlson ingdahl tyckte att utställningen blev mycket lyckad.
– Det var många besökare. Vissa ämnen har lockat besökare från företag, säger hon.

Se fler bilder från dagen på vår facebooksida.

Text: Anna Kjellsson
Foto: Camilla Carlsson