Ny kull studenter på Ingenjörshögskolan står redo för uppdrag


Alla studenter fick klara besked av rektor Björn Brorström som i sitt tal betonade vilken betydelse de har för framtiden i sina roller som ingenjörer och tekniker när det gäller att ta ansvar för utveckling av ny teknik, miljöfrågor likaväl som ekonomisk och samhällelig utveckling.

Ett antal studenter uppmärksammades extra med utmärkelser och stipendier för utmärkta studieresultat.

Stipendier och utmärkelser

Progressivity AB, för utmärkt genomfört examensarbete med inslag av kreativitet, innovativt tänkande och entreprenörskap:

 • Sachin Chalapati, masterutbildning i resursåtervinning, 10 000 kronor

Swedish Centre for Resource Recovery, Högskolan i Borås, för bästa examensarbete inom området resursåtervinning:

 • Malin Nilsson och Karin Olsson, energiingenjörer, 2000 kr
 • Olle Wedin, energiingenjör, 2000 kr
 • Dennis Björklund, kemiingenjör, 2000 kr
 • Linus Wikström, kemiingenjör, 2000 kr
 • Madumita Sadagopan, masterutbildning resursåtervinning – hållbara tekniska system, 2000 kr
 • Konstantinos Chandolias, masterutbildning i resursåtervinning – industriell bioteknik, 2000 kr

Waggeryd Cell för väl genomfört examensarbete:

 • Sandra Bromér, 5000 kr

Forskningsstiftelsen för eLogistik och Demand Chain Management för väl genomfört examensarbete:

 • Sabina Wetterlund och Matilda Jansson, industriell ekonomi - internationell affärsingenjör, 5000 kr
 • Jakob Östberg, Henrik Melkersson och Viktor Oscarson, magisterutbildning i logistik, 5000 kr

Gunnar Ivarsons stipendium för mycket goda studieresultat som visar på en fördjupad förståelse inom byggteknik i sann ”Vetenskap för profession” –anda:

 • Fadia Miran, byggingenjör, 10 000 kr
 • Nils Olofsson, byggingenjör, 10 000 kr
 • Oscar Persson, byggingenjör, 10 000 kr
 • Ricky Johansson, byggingenjör, 10 000 kr
 • Gustav Torgnysson, byggingenjör, 10 000 kr
 • Joakim Karlsson, industriell ekonomi − affärsingenjör inriktning byggteknik, 10 000 kr
 • Magnus Cavalli-Björkman, industriell ekonomi − affärsingenjör inriktning byggteknik, 10 000 kr

Ingenjörshögskolans pris för bästa studieprestation inom respektive program:

 • Carl Johan Brengesjö, byggingenjör
 • Axel Bjuggren, energiingenjör
 • Linus Wikström, kemiingenjör – tillämpad bioteknik
 • Mahdi Amirian Faresani, maskiningenjör − produktutveckling
 • Emily Lappas, industriell ekonomi – affärsingenjör inriktning maskinteknik
 • Linda Gadd, industriell ekonomi – affärsingenjör inriktning byggteknik
 • Camilla Johansson, industriell ekonomi – arbetsorganisation och ledarskap
 • Johanna Brorsson, industriell ekonomi – logistikingenjör
 • Johanna Brunbäck, industriell ekonomi – internationell affärsingenjör
 • Johan Johansson, IT-tekniker
 • Jakob Östberg, magisterutbildning i industriell ekonomi − logistik
 • Konstantinos Chandolias, masterutbildning i energi- och materialåtervinning − industriell bioteknik
 • Nelly Khmilkovska, masterutbildning i energi- och materialåtervinning – hållbara tekniska system

Pris för bästa posterpresentation:

 • Nils Olofsson och Oscar Persson, byggingenjörer

Text och foto: Solveig Klug
Framsidebild: Årets avgångsklass från byggingenjörsutbildningen