Nyhetsbrev nr 2:2014

I det här numret berättar vi om det pågående arbetet i projektet ”Hela skolan”, ett skol- och socialtjänstbaserat integrationsarbete som pågår vid Byttorpsskolan i Borås. Två nya rapporter har publicerats sedan sist och en förstudie om unga arbetslösa med psykisk ohälsa och aktivitetsersättning har påbörjats. Vidare presenteras styrgruppens ordförande Dag Forsström och flera nya projektmedarbetare.

I kalendariet finns höstens kompetensutvecklingsinsatser, glöm inte att anmäla dig!

Läs och ladda ner nyhetsbrevet: www.fous.se/nyhetsbrev

Trevlig sommar!