Nytt perspektiv i bok om uppsatsskrivande

Fakta om boken
Titel: Uppsatsskrivande som projekt – en handbok för strukturerat och effektivt uppsatsskrivande (Studentlitteratur)
Författare: Bengt-Erik Larsson

Traditionella uppsatshandböcker lär ofta ut hur man använder bra svenska när man skriver. Eller hur man genomför en god forskning. Att se uppsatsen som ett projekt är något unikt. 

– Det är samma sak oavsett om man ska bygga en friggebod eller skriva en uppsats. När man driver ett projekt finns det tydliga punkter att gå efter.

– Om man strukturerar upp exempelvis vad det är för krav som ställs, tydliga mål, vilken tidsåtgång som krävs och vad syftet är, då bli det lättare, säger han.

Boken beskriver konkret metoder och arbetssätt för att planera och genomföra uppsatsarbetet. Den är komprimerad för att fungera som en effektiv hjälpreda när skrivarbetet startar. Den vänder sig till studenter på alla nivåer och är ett hjälpmedel för lärare och uppsatshandledare.

– Att använda projektverktyg höjer också kvalitén på uppsatserna genom att studenterna får mer tid att koncentrera sig på innehållet, säger Bengt-Erik Larsson.

Text: Anna Kjellsson