Ombyggnationer under sommaren

Under byggarbetet kommer i princip hela plan 2 att vara avstängt. En tillfällig informationspunkt finns tillgänglig i nära anslutning till entrén. 

Räkna med att det kan vara bullrigt i lokalerna under hela ombyggnadsperioden.

Exempel på arbeten som skall utföras:

  • Ny entré byggs till J-huset
  • Undertaket på plan 2 i biblioteket skall bytas
  • Mattan i datormiljön på plan 2 i biblioteket skall bytas
  • Bibliotekets läsesalen byggs om till en loungemiljö för studenter