Förslag på sektionsindelning

Studenter i biblioteket

Förslaget innehåller tre strukturskisser, en för respektive akademi, där indelningen gjorts utifrån utbildningsområden och ämnen.

– Vi vill skapa en praktisk arbetsorganisation där personal som tillhör samma sektion ska ha nära till kollegor och till närmaste chef. En sektionsindelning som borgar för en stabilitet för akademins utbildningar. Detta kan bli en god grund för fortsatt kvalitetsutveckling och en utgångspunkt för framtida samverkan med andra utbildningar och ämnen, säger de tre tillträdande akademicheferna; Ann-Sofie Axelsson, Mikael Löfström och Lotta Dalheim Englund.
– En sådan sektionsindelning ger möjligheter att utveckla en god samverkan mellan forskning och utbildningar.

De är alla överens om att Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan ska fortleva i den nya organisationen, som starka varumärken för Högskolan i Borås.


Benämningar klara efter sommaren

Förslaget utelämnar dock frågan hur de blivande sektionerna ska benämnas, vilket bestäms efter sommaren. Vid första samrådsmötet efter semestern, den 15 augusti, kommer frågan om sektionsindelning att behandlas igen, för att sedan gå till beslut hos rektor i september månad.

Akademicheferna poängerar att deras bidrag är att betrakta som ett förslag. Verksamhetscontroller Anders Stenström håller med.

– Frågan ska diskuteras igen på nästa samrådsmöte. Siffrorna som nämns är ungefärliga. Likaså är antal studierektorer och fördelning av dem att se som en uppskattning snarare än något fastslaget.

Studenter: För mer information och frågor, vänd dig till studentkåren.

Anställda: För mer information och frågor, vänd dig till din närmaste tillträdande akademichef.

Lotta Dalheim Englund. lotta.englund@hb.se, 033-435 4759033-435 4759 , eller 0731-51 39 46 (semester v.28-32).
Mikael Löfström. mikael.lofstrom@hb.se, 033-435 4440033-435 4440 , eller 0732-30 59 09 (semester v.28-29,31-32).
Ann-Sofie Axelsson. ann-sofie.axelsson@hb.se, 033-435 4571033-435 4571, eller 0708-57 43 210708-57 43 21 (semester. v.28-32).

 

Läs mer


Se de tre förslagen för sektionsindelning inom akademierna.

A1 - Akademin för textil, teknik och ekonomi

A2 - Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

A3 - Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Text: Erik Holmlund